Lüganuse Loomekastell

created by [email protected]

Key Partners

 • Katusorganisatsioonid
 • Maakondlik Loomeorg.
 • Ivek
 • Turimiklaster
 • Lüganuse Vallavalitsus
 • Viko
 • Viru Toit
 • Loov Eesti
 • Ülikoolid
 • Mentorprogramm
 • Ida- Viru Kutsehariduskeskus
 • Purtse Sadam
 • Töötukassa

Katusorganisatsioonid

Maakondlik Loomeorg.

Ivek

Turimiklaster

Lüganuse Vallavalitsus

Viko

Viru Toit

Loov Eesti

Ülikoolid

Mentorprogramm

Ida- Viru Kutsehariduskeskus

Purtse Sadam

Töötukassa

Key Activities

 • 1) Meistrite töökojad:
 • Savipesa
 • Klaasipesa
 • Lõngapesa
 • Tekstiilipesa
 • Taaskasutuse disainipesa
 • Puupesa
 • Metallipesa (hõbe jms.)
 • Pesade toodangu kauplus
 • Teenused
 • Laenutus
 • 2) Elukestev haridus
 • Eelkooliealiste loomepesa
 • Käsitöömaja koolile
 • Kodulooõpe
 • IT- ringid, kursused
 • Rahvaülikool
 • 3) Pärimusteater
 • Kihelkonnamuuseum
 • Loomingulised vaimuinimesed
 • Pärimuspesa
 • Koosolekuruumid
 • 4) Kohalik toit
 • Kohaliku toodangu pood
 • 5) Käsitöökohvik
 • Pagarikoda
 • 6) Kogukonna köök
 • Mooside, mahlade, hoidiste valmistamine väiketootmise eesmärgil.

1) Meistrite töökojad:

Savipesa

Klaasipesa

Lõngapesa

Tekstiilipesa

Taaskasutuse disainipesa

Puupesa

Metallipesa (hõbe jms.)

Pesade toodangu kauplus

¤ Suveniirid, Tarbeesemed, Disainesemed ¤ infopunkt "Roheline I"

Teenused

¤ Multimeediasalong

Laenutus

¤ jalgrattad ¤ tõukerattad ¤ tõukekelgud Koostöös kohalike majutusasutustega. Võimalus ühest kohast laenutada ja teise kohta jätta.

2) Elukestev haridus

Eelkooliealiste loomepesa

Jututuba (lugemiskoera teenus vms?)

Käsitöömaja koolile

Kodulooõpe

IT- ringid, kursused

Rahvaülikool

3) Pärimusteater

Kihelkonnamuuseum

Loomingulised vaimuinimesed

Pärimuspesa

Koosolekuruumid

Pärimusetuba?

4) Kohalik toit

Kohaliku toodangu pood

Suvisel perioodil poe ees turg (local market)

5) Käsitöökohvik

Pagarikoda

¤ nt. saab kaasa osta juuretist jne...

6) Kogukonna köök

Mooside, mahlade, hoidiste valmistamine väiketootmise eesmärgil.

tükeldamine, keetmine, marineerimine, hoidistamine, sildistamine.

Value Proposition

 • Teemapäevad
 • Põhikooli käsitöötunnid
 • Kodulooõpe
 • Rahvakombed
 • Kontserdikoht
 • Müügikanal
 • Väärikate ülikool
 • Kohaliku toote tugi

Teemapäevad

Põhikooli käsitöötunnid

Kodulooõpe

Rahvakombed

Kontserdikoht

Müügikanal

Väärikate ülikool

Kohaliku toote tugi

Mahetoodang, lühike tarneahel

Customer Relationships

 • Töötoad
 • Kliendisuhted
 • Kliendiküsitlused
 • Reisikorraldajad
 • Tagasisideleht
 • Kohalikud elanikud
 • Tänukirjad
 • Mida klient tajub?
 • Kodune
 • Nagu vanaemal külas
 • Soe
 • Usalduslik
 • Romantiline
 • Rahvuslik
 • Pärimusele toetuv
 • Nostalgiline

Töötoad

Kliendisuhted

Kliendiküsitlused

Ootuste kohta LK-le

Reisikorraldajad

personaalsed pakkumised, motiveerimine, tänamine (jõul, sünnipäev jne)

Tagasisideleht

Kohalikud elanikud

Tänukirjad

Mida klient tajub?

Kodune

Nagu vanaemal külas

Soe

Usalduslik

Romantiline

Rahvuslik

Pärimusele toetuv

Nostalgiline

Customer Segments

 • Turismiettevõtted
 • Leiavad rakendust:
 • Õpilased
 • Pensionärid
 • Nende kliendid:
 • Grupiturist
 • Individuaalturist
 • Ekstreemturist
 • Sidusus

Turismiettevõtted

Teised kohalikud turismiettevõtted

Leiavad rakendust:

Õpilased

Pensionärid

Nende kliendid:

Grupiturist

Individuaalturist

Ekstreemturist

Sidusus

¤ olemasolevatele turismiobjektidele ¤ koolile ¤ aktiivsele kogukonnale ¤ muusikakoolile

Key Resources

 • Valla omaosalus
 • Fondide vahendid
 • Erakapital
 • Sponsorlus
 • Isemajandamine

Valla omaosalus

Fondide vahendid

¤ loomekastell- Ida- Virumaa tegevuskava, kult.min, Leader ¤ rahvaülikool- haridusmin, Läänemere fondid ¤ Rahvaköök- põllumin. ¤ pärimusteater- hasartmängu fond. Leader, intereg, innove jne...

Erakapital

¤ Käsitöökohvik ¤ Kohalike toodete kauplus

Sponsorlus

Isemajandamine

Channels

 • Koduleht
 • Blogi
 • Uudiskiri
 • Facebook
 • Twitter
 • Katusorganisatsioonid
 • Otsepostitus
 • Pressiteated
 • Tasuline reklaam

Koduleht

Blogi

Uudiskiri

Facebook

Twitter

Katusorganisatsioonid

Otsepostitus

Pressiteated

Tasuline reklaam

Cost Structure

 • Kommunaalid
 • Tööjõukulu 3 inimest
 • Kantseleikulu
 • Väikevahendid
 • Ühisturunduse kulu

Kommunaalid

Tööjõukulu 3 inimest

Kantseleikulu

Väikevahendid

Ühisturunduse kulu

Revenue Streams

 • Töökodade renditulu
 • Ruumirent
 • Vahendatud teenuste tulu
 • Nõustamistulu
 • Ekskursioonitulu
 • Kinkekaartide müük
 • Kontserdipiletite tulu

Töökodade renditulu

Ruumirent

Vahendatud teenuste tulu

Nõustamistulu

Ekskursioonitulu

Kinkekaartide müük

Kontserdipiletite tulu

Brainstorming Space

 • Mis oleks Lüganuse Loomekastelli eristumine?
 • Eesmärk
 • VÄÄRTUS:
 • Loomekastelli oma LUGU?

Mis oleks Lüganuse Loomekastelli eristumine?

Kui maakondlikul ümarlaual seda tegime, siis jäi meile PÄRIMUS (nt. Avinurme- puit, Aseri- savi jne...): ¤ Pärimusteater, ¤ Kohalik käsitöö ¤ Kohalik toit ja turg ¤ Kihelkonnamuuseum

Eesmärk

¤ Kohaliku kogukonna kultuurielu ja loomemajanduse elavdamiseks - Seeläbi elukeskkonna parandamine; - kogukonna jõukamaks muutmine; - pärimuse edasi kandmine.

VÄÄRTUS:

EHK MILLIST PROBLEEMI LAHENDAME PIIRKONNAS ¤ Peab toitma ettevõtlust ¤ looma töökohti ¤ kasvatama isemajandamisvõimet ¤ suurendama piirkonda külastavatel turistidel (aastas 25 000 turisti) võimalusi erinevateks tegevusteks ja aja veetmiseks. ¤ Sidusus kohaliku kogukonna, koolide ja olemasolevate turismiobjektidega

Loomekastelli oma LUGU?